Vergadering commissie SAZ

30 november, 2023 - Uitgeest

De commissievergadering, begint donderdag 7 december, om 20.00 uur in de raadzaal. U bent van harte welkom op de publieke tribune. Tevens wordt de vergadering live uitgezonden via uitgeest.notubiz.nl en in de regio via OSU TV op kanaal 43 van Ziggo en kanaal 1502 van KPN.

Foto: Marianne Jonker.
Foto: Marianne Jonker.

Voorlopige agenda

Datum: 7 december 2023

Aanvang: 20:00 uur

Griffier: Nathalie Meesters

Voorzitter: Peter Schouten

 

Wilt u inspreken bij een commissievergadering, meldt u zich dan uiterlijk op de dag van de vergadering voor 12.00 uur aan bij de griffie via griffie@uitgeest.nl.

Op de voorlopige agenda staan naast de standaard agendapunten onder meer de volgende agendapunten:

A-stukken (ter voorbereiding op de raad):

-        Horecanota

-        Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

-        Integraal Veiligheidsbeleidsplan Uitgeest 2024-2027

-        Tweede voortgangsrapportage 2023 en derde begrotingswijziging 2023 Gemeenschappelijke Regeling BUCH

-        Tweede Financiële tussenrapportage (FIRAP) 2023 Uitgeest

-        Legesverordening 2024

-        Belastingverordeningen 2024

-        Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond

-        Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) en zienswijze Verordening Financieel Beheer (VFB) RAUM

 

De meest actuele agenda is digitaal in te zien op de gemeentelijke website https://uitgeest.notubiz.nl.

 

 

Bron: Gemeente Uitgeest.