Gemeente

Vuurtje maken of barbecue aan? Denk aan uw omgeving!
Vuurtje maken of barbecue aan? Denk aan uw omgeving!
9 juli, 2020 - Uitgeest
Online participatie blijkt een mooie aanvulling
8 juli, 2020 - Uitgeest

Participatie- en informatiebijeenkomsten organiseren in coronatijd vraagt om een andere aanpak. Elkaar ontmoeten om plannen toe te lichten was uiteraard niet mogelijk. Om de inwoners toch zo goed m...

Bekendmaking Besluit bodemkwaliteit
8 juli, 2020 - Uitgeest

Voornemen Besluit bodemkwaliteitskaart PFAS en Nota bodembeheer regio IJmond.

Uitgeest: minder windmolens, meer zon op parkeerterreinen
7 juli, 2020 - Uitgeest

Het college van Uitgeest heeft op 30 juni ingestemd met het concept van de Regionale energiestrategie (RES) voor de regio Noord-Holland Noord. In dit concept staan alle zoekgebieden en mogelijkhede...

Provincie houdt voorlopig vast aan geitenstop
4 juli, 2020 - Regio

Nieuwe onderzoeksresultaten zijn voor de provincie geen aanleiding om de regels voor de geitenhouderij te herzien. De provincie Noord-Holland houdt voorlopig vast aan de geitenstop die geldt sinds...

Hans Weeren
Hans Weeren
Gemeente Uitgeest kapt zieke en dode bomen
3 juli, 2020 - Uitgeest

Een aantal jaar waren de bomen binnen de gemeentegrenzen vrij van de iepziekte. Nu is het tij gekeerd. Bij een aantal bomen is de iepziekte geconstateerd. De bomen die zijn aangetast worden zo spoe...

Deze zomer geldt: Elke druppel telt
3 juli, 2020 - Uitgeest

Afgelopen twee jaar voerden de drinkwaterbedrijven in ons land actief campagne om bewuster om te gaan met water. Moeten we ons zorgen maken? “In Noord-Holland vormt de hoeveelheid water niet ...

Uitreiking drie Koninklijke Onderscheidingen Uitgeest
3 juli, 2020 - Uitgeest

Op vrijdag 3 juli werden om 11.00 uur door burgemeester Goedhart de drie Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt die in april zijn toegekend. Dit jaar zijn de drie inwoners van de gemeente Uitgeest...

Aanvragen locaties laadpalen voor elektrische auto's
1 juli, 2020 - Uitgeest

Onder de foto de straten waar de gemeente Uitgeest laadpalen heeft gepland. Dit verkeersbesluit is met ingang van 1 Juli 2020 gedurende zes weken digitaal in te zien via de link: officielebeke...

Actie tegen weesfietsen bij het station
1 juli, 2020 - Uitgeest

De gemeente Uitgeest gaat binnenkort weer weesfietsen weghalen bij het station. Weesfietsen zijn fietsen die al een tijd op één plek staan en geen eigenaar lijken te hebben. Staat uw ...

Volg ons

Uitgelicht

OSUradio.nl
OSUradio.nl
Dok-10 Bar & Kitchen
Dok-10 Bar & Kitchen
Jachthaven Uitgeest
Jachthaven Uitgeest
Café-Restaurant Klaas
Café-Restaurant Klaas
Size Up
Size Up
SMC IJmond - Uitgeest fysiotherapeutisch centrum
SMC IJmond - Uitgeest fysiotherapeutisch centrum
Piet Putter Aannemers- en bouwbedrijf
Piet Putter Aannemers- en bouwbedrijf
Bootschappen Watersport
Bootschappen Watersport
Beauty for All
Beauty for All
Wat gaan we doen?
Wat gaan we doen?
DNHBB
DNHBB
Hans Weeren
Hans Weeren
De Groot Verzekeringen
De Groot Verzekeringen