Commissie Samenlevingszaken, Algemene Zaken en Financiën (SAZ)

5 april, 2024 - Uitgeest

UITGEEST - De commissievergadering begint 11 april om 20.00 uur in de raadzaal. U bent van harte welkom op de publieke tribune. Tevens wordt de vergadering live uitgezonden via uitgeest.notubiz.nl en in de regio via OSU TV op kanaal 43 van Ziggo en kanaal 1502 van KPN.

 

Gemeentehuis in Uitgeest
Gemeentehuis in Uitgeest

Wilt u inspreken bij een commissievergadering, meldt u zich dan uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering aan bij de griffie via griffie@uitgeest.nl.

Voorzitter: P. Schouten
Griffier: Mw. M. Kool (plv.)
Op de voorlopige agenda staan naast de standaard agendapunten onder meer de volgende onderwerpen:

A-stukken (ter voorbereiding op de raad)

  • Aanwijzing OSU als lokale publieke omroep voor Uitgeest
  • Horecanota Uitgeest 2024
  • Budget inhuur interim griffier

Beeldvormend

  • Presentatie 'adviesrapport toekomstbestendige exploitatie zwembad De Zien'
    De meest actuele agenda is digitaal in te zien op de gemeentelijke website https://uitgeest.notubiz.nl.