Vacature Adviesraad Sociaal Domein

31 oktober, 2023 - Uitgeest
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD is op zoek naar nieuwe leden.  
 
 De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft tot taak het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advies te geven over beleidszaken en uitvoering met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. 
De leden van de adviesraad zijn actieve en betrokken burgers wonend in de gemeente Uitgeest. 
 
De functie:
De adviesraad werkt met aandachtsgebieden, zoals hierboven genoemd, en is op zoek naar kandidaten met kennis en ervaring op het gebied van de Wmo en/of de Participatiewet. De adviesraad vergadert tien keer per jaar op de eerste maandagavond van de maand.
 
Wat vragen wij?
Voor deze functie vragen wij mensen met kennis van en affiniteit met het sociaal domein. 
Verder bent u kritisch en onderzoekend, met oog voor de verschillende belangen van alle betrokkenen.
 
Wat bieden wij?
Een adviesraad met betrokken leden en levendige discussies, die samen de uitdaging aangaan om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het sociaal domein van de Gemeente Uitgeest. 
U ontvangt een vrijwilligers vergoeding op basis van de gemeentelijke regeling.
 
Meer informatie of reageren?
Meer informatie over het werk van de ASD vindt u op de website: https://www.uitgeest.nl/raad-en-college/adviesraad-sociaal-domein
Voor advies neemt u contact op met Kelly Hoogeland Kelly@opcenter.nl