Stimulering sociale woningbouw

29 mei, 2020 - Uitgeest

Drie nieuwe uitgangspunten voor woningbouw in Uitgeest

De gemeente Uitgeest zet nieuwe stappen op het gebied van sociale woningbouw. Met een regeling voor doorstroomvoorrang, een antispeculatiebeding voor nieuwbouw en een verordening van de bestemmingsreserve sluit de gemeente aan bij de wens om voldoende sociale woningbouw in Uitgeest te houden.

 

 

 

 

Foto: Marianne Jonker.
Foto: Marianne Jonker.

Een deel van de maatregelen waren al eerder bekendgemaakt. Wethouder Jelle Brouwer toont zich gelukkig met deze nieuwe ontwikkelingen: “voor woningzoekenden blijft het lastig om een geschikte woning te vinden in het goedkope segment, of dat nou huur of koop is. Met deze maatregelen willen we het huidige aanbod bereikbaar houden voor de inwoners voor wie deze woningen bedoeld zijn.”

Doorstroomvoorrang
De gemeente wil door de toenemende vraag aan sociale woningen de beweging in die woningmarkt stimuleren. Doorstroomvoorrang is daarom nu mogelijk in de volgende situaties:

 

·        * Bij nieuwbouw van sociale-huurwoningen

* Van groot naar kleiner. Deze voorrangsregel is bijvoorbeeld interessant voor senioren van wie de kinderen het huis uit zijn

* Van klein naar groter. Dit geldt als er minstens drie kinderen in één kamer moeten slapen.

Voorrang is mogelijk voor mensen die ingeschreven staan als woningzoekende bij de SVNK en die nu in een huurwoning wonen in de regio Alkmaar van een SVNK-corporatie.

Antispeculatiebeding voor koopwoningen tot € 245.000

De gemeente neemt een antispeculatiebeding op in overeenkomsten met ontwikkelaars en grondeigenaren. Als een eigenaar binnen vijf jaar de woning verkoopt, draagt hij het verschil tussen de oorspronkelijke koopprijs en de verkoopprijs af aan de gemeente en/of de oorspronkelijke grondeigenaar. De gemeente kan een onafhankelijke taxateur inschakelen om de marktwaarde te bepalen. Ook moeten eigenaren de woning zelf bewonen.

Verordening bestemmingsreserve

Ontwikkelaars die in de gemeente Uitgeest gaan bouwen moeten, wanneer zij om aantoonbaar gegronde redenen minder of geen 30% sociaal bouwt, een afdracht van €30.000 doen aan de bestemmingsreserve. Hiermee kan vervolgens op andere locaties extra sociale woningbouw gerealiseerd worden. In de Woonvisie Uitgeest 2015 staat namelijk dat alle nieuwbouw ten minste 30% sociale woningbouw moet bevatten.

Deze verordening is wel gebonden aan een duidelijke regel vanuit het Europees staatssteunrecht: er mag aan één ondernemer over een periode van drie belastingjaren niet meer dan €200.000 worden verstrekt.

 

Bron: Gemeente Uitgeest.