Officiële mededelingen over Verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen 15 maart

24 januari, 2023 - Uitgeest

Op 15 maart kunt u – als u kiesgerechtigd bent – uw stem uitbrengen voor:

·        de verkiezing van leden voor Provinciale Staten van Noord-Holland

·        de verkiezing van het bestuur van waterschap Hollands Noorderkwartier.

 

Foto: Marianne Jonker.
Foto: Marianne Jonker.

In de aanloop naar deze verkiezingen heeft de burgemeester een aantal zaken vastgesteld:

 

Stemlokalen

De burgemeester heeft bekendgemaakt in welke gebouwen een stembureau is gevestigd voor de verkiezingen. De lijst van stembureaus kunt u bekijken op www.uitgeest.nl/verkiezingen. Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in welke van deze stembureaus in onze gemeente hij/zij op die dag gaat stemmen.

 

Kiezerspas
De burgemeester heeft ook bekendgemaakt dat:
Wie voor Provinciale Staten wil stemmen in een stembureau in een andere gemeente (maar uiteraard wel binnen de provincie), kan daarvoor een kiezerspas aanvragen. U dient dit van tevoren schriftelijk of mondeling te regelen.

Ook als u voor het waterschap Hollands Noorderkwartier in een andere gemeente (maar uiteraard wel binnen het gebied van het waterschap) uw stem wilt uitbrengen, moet u vooraf schriftelijk of mondeling een kiezerspas aanvragen.

 

Ga voor meer informatie over (het aanvragen van) de kiezerspas naar www.uitgeest.nl/verkiezingen of bel het Klantcontactcentrum via 14 0251.

 

Volmacht
De burgemeester heeft bovendien vastgesteld dat:
Wilt u iemand machtigen om voor u te stemmen, of wil iemand anders u machtigen om voor hem of haar te stemmen? Dat kan, maar alleen als u beiden in de provincie Noord-Holland woont (voor de verkiezingen van Provinciale Staten) of (voor de waterschapsverkiezingen) als u beiden woont in het gebied van het waterschap Hollands Noorderkwartier. U kunt een machtiging regelen door die schriftelijk aan te vragen (volmachtbewijs) of door overdracht van uw stempas of kiezerspas. Op www.uitgeest.nl/verkiezingen vindt u hier meer informatie over.

 

Bron: Gemeente Uitgeest.