Integrale controles op en rond jachthavens Uitgeest

30 oktober, 2023 - Uitgeest

De gemeente Uitgeest heeft samen met ODIJmond en de politie in het kader van veiligheid controles gehouden op de bedrijven rond de jachthavens van Uitgeest. In totaal werden 14 panden van in totaal zeven bedrijven onaangekondigd gecontroleerd. Doel van de controles was nagaan of er illegale of strafbare feiten worden gepleegd in de panden en beoordelen of bedrijven zich aan alle overige wetten en regels houden. Ook is gekeken naar het totale gebied en de daar aanwezige vaar- en voertuigen.

foto: aangeleverd
foto: aangeleverd

Resultaat

Bij de controles zijn een aantal overtredingen geconstateerd op het gebied van brandveiligheid en milieu en bij één ondernemer werd vastgesteld dat de ruimte mogelijk wordt gebruikt op een manier die in strijd is met het bestemmingsplan. Verder is een overtreding geconstateerd op de drank- en horecavergunning, deze kon ter plekke worden verholpen. ODIJmond schrijft de overtreders aan.

 

De politie en ODIJmond zijn tevreden met de resultaten: ‘Over het algemeen gaven de ondernemers en bedrijfsvoeringen ons een positieve indruk. Veel bleek in orde te zijn en de ondernemers zijn al waakzaam voor criminele activiteiten.’ ODIJmond schrijft de ondernemers aan bij wie overtredingen zijn geconstateerd.

 

Optreden tegen ondermijnende activiteiten

De gemeente Uitgeest hecht veel waarde aan het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Burgemeester Sebastiaan Nieuwland: ‘Bij ondermijning maken criminelen voor illegale activiteiten gebruik van legale bedrijven en diensten. Dit brengt schade toe aan de hele samenleving. Iedereen - inwoners, ondernemers en overheid - kan ermee te maken krijgen. Denk aan witwassen van geld en drugsproductie en –handel. Door als gemeente nauw samen te werken met ODIJmond, de politie en andere partners zetten we grote stappen om georganiseerde criminaliteit te ontdekken, te bestrijden en te voorkomen. Wij vinden het heel belangrijk om de veiligheid en leefbaarheid van Uitgeest groot te houden.

 

Anoniem melden

De gemeente heeft op allerlei gebieden een controlerende en toezichthoudende taak. Door toezicht uit te voeren en integrale controles te houden met diverse partners, werken we samen aan een veilige en leefbare gemeente. Het is belangrijk dat er wordt opgetreden tegen onveilige situaties en ondermijnende activiteiten. Inwoners en ondernemers spelen hierbij, als de ogen en oren van de wijk, een belangrijke rol. Meldingen leiden regelmatig tot een onderzoek of controle. Ziet of hoort u iets verdachts? Dan kunt u dit op de volgende manieren melden:

 

Bij de wijkagent via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via telefoonnummer 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl (Meld Misdaad Anoniem).