Informatie tijdelijke woningen jongeren in Uitgeest

28 juli, 2020 - Uitgeest

Gemeente Uitgeest en Kennemer Wonen delen eerste ontwerpen (Benesserlaan)

afbeelding: aangeleverd Gemeente Uitgeest
afbeelding: aangeleverd Gemeente Uitgeest

Intentieovereenkomst
Het college van B&W van Uitgeest en Kennemer Wonen hebben eerder dit jaar een intentieovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van tijdelijke woningen op de locatie Benesserlaan. Dat betekent dat Kennemer Wonen en het college samen bekijken of - en hoe- tijdelijke woningen voor jongeren kunnen worden gerealiseerd op deze locatie.

Locatie Benesserlaan

“De locatie Benesserlaan is genoemd als mogelijke woningbouwlocatie voor jongeren in het onderzoek van de Jeugd- en Jongerenraad. De grond is al van de gemeente en de locatie al bestaand stedelijk gebied, waardoor er makkelijker gebouwd kan worden. We gaan uiteraard zorgvuldig met het gebied om. Het complex mag niet te massaal worden, moet inpasbaar zijn in het bestaande groen en voldoende parkeergelegenheid is belangrijk. Uiteraard worden de bewoners bij de verdere planvorming betrokken,” aldus wethouder Jelle Brouwer.

Tijdelijke woningen
Michiel van Baarsen, manager Vastgoed van Kennemer Wonen: “De vraag naar sociale huurwoningen is enorm. Waar mogelijk willen we dus nieuwe woningen toevoegen. Tijdelijke woningen kunnen relatief snel geplaatst worden. Dit betekent tijdwinst ten opzichte van andere ontwikkelingen in Uitgeest, zoals bijvoorbeeld het Centrumplan waar we permanente woningen in de sociale huur willen realiseren. Tijdelijke woningen vormen daarmee een deel van de oplossing voor het woningtekort in de regio.”

Eerste schetsontwerpen van het plan
Inmiddels zijn de eerste schetsontwerpen van de locatie en woningen gemaakt. Deze willen wij graag zo snel mogelijk openbaar maken. Op de gemeentelijke website -
www.uitgeest.nl/benesserlaan - staat de presentatie van de tijdelijke woningbouw voor jongeren op de Benesserlaan, inclusief schetsontwerpen en toewijzingscriteria.


Informatiebijeenkomst en reageren op het plan
Via de gemeentelijke website wordt niet alleen informatie gegeven, maar wordt ook om een reactie gevraagd. Het reactieformulier kunt u invullen tot 31 augustus a.s. In september wordt een bijeenkomst gepland waar een nadere toelichting wordt gegeven en waar wordt ingegaan op de resultaten van de ingevulde reactieformulieren. Een exacte datum volgt.


Betaalbare huurwoningen
Het gaat om huurwoningen, waarbij het de bedoeling is om te werken met tijdelijke contracten. De beoogde doelgroep voor de woningen is voornamelijk jongeren tot 23 jaar en eventueel starters tot 28 jaar. De jongeren uit Uitgeest hebben het eerste jaar voorrang op andere jongeren die zijn ingeschreven bij SVNK. Dit is een proef en wordt na een jaar geëvalueerd.