Gemeente nieuwe beheerder Dorpshuis De Zwaan

17 november, 2023 - Uitgeest

Dorpshuis De Zwaan is in 2019 aangekocht door de gemeente Uitgeest. Vanaf 2020 was Stichting Social Leisure (SSL) de beheerder van het dorpshuis. Omdat het contract met SSL afloopt, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in ieder geval voor één jaar zelf beheerder te worden van Dorpshuis De Zwaan. Op die manier zorgt de gemeente ervoor dat het dorpshuis voor zoveel mogelijk Uitgeesters toegankelijk blijft.

Foto: Marianne Jonker.
Foto: Marianne Jonker.

Hiervoor wordt een interim-locatiemanager aangesteld door de gemeente. De locatiemanager is aanspreekpunt voor de vrijwilligers en de huurders en zorgt dat de planning en alle lopende zaken worden geregeld.

 

Afspraken met huurders

Op dit moment wordt Dorpshuis De Zwaan gebruikt door zowel vaste als incidentele huurders. Voor het huidige seizoen (1 september 2023 tot 1 september 2024) neemt de gemeente alle huidige afspraken over van SSL. Daarna zullen de huren kostendekkend worden gemaakt. De reden om kostendekkende huren te vragen, is om te voorkomen dat de gemeente indirecte (extra) subsidie geeft aan huurders. Voor september t/m december 2024 ontvangen de huurders een eenmalige subsidie van de gemeente ter compensatie van de huurverhoging.

 

Iedereen doet mee!

Vanaf 1 januari 2025 zet de gemeente verder in op het subsidiëren van activiteiten die bijdragen aan het speerpunt uit het beleid van het Sociaal Domein, namelijk ‘Iedereen doet mee!’. Het college wil hiermee onder andere het dorpshuis toegankelijk maken voor zoveel mogelijk inwoners.

 

Met de huurders is inmiddels een overleg ingepland om hen te informeren hoe het beheer, de exploitatie en de planning van de programmering met ingang van 2024 er uit zal zien.

Bron: Gemeente Uitgeest