De verkiezingen komen eraan

15 februari, 2023 - Uitgeest

15 maart verkiezingen voor Provinciale Staten en waterschap

foto: aangeleverd Gemeente Uitgeest.
foto: aangeleverd Gemeente Uitgeest.

Op 15 maart kunt u – als u kiesgerechtigd bent – uw stem uitbrengen. Dit keer is dat voor het kiezen van:  

·        1. leden voor Provinciale Staten van Noord-Holland (provincienoordholland.nl).

·        2. het bestuur van het waterschap – in onze regio is dat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hhnk.nl).

 

Wat doen ze?
1. De Provinciale Statenverkiezingen
vinden één keer in de vier jaar plaats. De leden van Provinciale Staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.
Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen o.a. het beleid van de provincie op de belangrijkste punten. De provincie bepaalt zo zaken zoals bijvoorbeeld:

·        Of en waar steden en dorpen kunnen uitbreiden.

·        Waar mogen bedrijventerreinen worden aangelegd.

·        Waar mogen spoorwegen, natuurgebieden, boerenbedrijven komen.

·        Zorgt voor het aanleggen en onderhouden van provinciale wegen, fietspaden en bruggen.

·        Controleert of milieuwetten worden nageleefd.

·        Gaat milieuverontreiniging tegen.

2. De waterschapsverkiezingen worden elke vier jaar gehouden. Het waterschap is vooral belangrijk omdat:

·        Het werkt aan de bescherming van het land tegen het water.

·        Zorgt voor maatregelen tegen wateroverlast en watertekort.

·        Zorgt voor schoon en gezond oppervlaktewater en

·        Voor veilige (vaar)wegen.

Wie mag stemmen?
Voor de Provinciale Staten mag u stemmen als u:

·        18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag.

·        De Nederlandse nationaliteit hebt.

 Voor het waterschap mag u stemmen als u:

·        18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag.

·        De Nederlandse nationaliteit hebt.

·        De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie hebt of

·        De nationaliteit van een land buiten de EU plus een geldige verblijfstitel.

U krijgt van de gemeente (een of twee) stempassen als u hier op 30 januari jl stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Verhuist u na 30 januari naar onze gemeente? Dan krijgt u uw stempassen van uw vorige gemeente. U kan dan niet in onze gemeente stemmen.

Op wie kan ik stemmen?
In de loop van februari worden de partij- en kandidatenlijsten bekend. Er komen dan ook online stemwijzers van zowel de provincie als het waterschap. Door keuzes te maken in de stellingen, krijgt u inzicht in welke partij het best bij uw ideeën en meningen past.

Hoe moet ik stemmen?
Uiterlijk op 3 maart krijgt u de twee stempassen in de brievenbus. De passen neemt u mee naar een van de stembureaus in de gemeente, samen met uw identiteitsbewijs (ID). Uw ID mag niet langer dan 5 jaar zijn verlopen.

Meer weten?
Volg de wekelijkse berichten op deze gemeentepagina, of ga naar www.uitgeest.nl/verkiezingen of ga naar elkestemtelt.nl #elkestemtelt.

Bron: Gemeente Uitgeest.