Gemeente en provincie willen met Eneco en Vattenfall zoeken naar aardwarmte

23 februari, 2021 - Regio

De gemeente Amsterdam, Vattenfall, Eneco en de provincie Noord-Holland gaan gezamenlijk een opsporingsvergunning voor geothermie (aardwarmte) aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

 

foto: Pexels
foto: Pexels

Dat hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland besloten. Met de aanvraag willen de partijen zorgen dat de ontwikkeling van aardwarmte in de regio op een voortvarende en tegelijk ook veilige, duurzame en betaalbare wijze plaatsvindt. De aanvraag draagt ook bij aan de ambitie om de warmtenetten in de regio Amsterdam verder te verduurzamen. 

Om woningen en andere gebouwen aardgasvrij te maken zijn alternatieve warmtevoorzieningen nodig. Voor een deel van Amsterdam en de regio is een warmtenet het meest voor de hand liggende alternatief. Door aardwarmte in te zetten, kunnen de warmtenetten de komende jaren verder verduurzamen. 

Aardwarmte

Aardwarmte is warmte die uit diepe aardlagen (vanaf 500 meter diepte) wordt gewonnen. De betrokken partijen willen het gebruik van aardwarmte versnellen en regie houden op de ontwikkeling van geothermie, zodat dit op een veilige, duurzame en betaalbare wijze gebeurt. De gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland werken samen met Vattenfall en Eneco, omdat zij eigenaar zijn van de warmtenetten in de regio Amsterdam en de aardwarmte in deze warmtenetten kan worden ingevoerd.

Onderzoek

Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke plekken in de regio Amsterdam dieper in de bodem warmwaterbronnen zitten. De komende tijd wordt in opdracht van het Rijk en de provincie nieuw onderzoek verricht om de potentie voor aardwarmte in de regio beter in kaart te brengen. De resultaten hiervan worden in 2022 verwacht. In 2023 worden mogelijk ook de eerste proefboringen uitgevoerd. Als het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de opsporingsvergunning verleent, dan kunnen de partijen op basis van dit onderzoek gericht zoeken naar mogelijke aardwarmtelocaties. 

Vervolg

Als de ondergrond geschikt blijkt kan er over 3 jaar mogelijk een zogenaamde startvergunning worden aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zodra een startvergunning is verkregen kan geboord worden naar aardwarmte. De aanvragende partijen zullen hier gespecialiseerde geothermiebedrijven voor betrekken. Hiervoor worden te zijner tijd via een open selectieproces 1 of meer geothermiebedrijven geselecteerd. Vattenfall en Eneco zullen de aardwarmte via hun warmtenetten aan de bewoners van Amsterdam en gemeenten in de regio leveren.
 

Bron: Provincie Noord-Holland

Volg ons

Uitgelicht

OSUradio.nl
OSUradio.nl
Dok-10 Bar & Kitchen
Dok-10 Bar & Kitchen
Enorm Siro
Enorm Siro
Jachthaven Uitgeest
Jachthaven Uitgeest
Café-Restaurant Klaas
Café-Restaurant Klaas
Lekker aan de Haven
Lekker aan de Haven
Size Up
Size Up
SMC IJmond - Uitgeest fysiotherapeutisch centrum
SMC IJmond - Uitgeest fysiotherapeutisch centrum
Wat gaan we doen?
Wat gaan we doen?
DNHBB
DNHBB
Hans Weeren
Hans Weeren
FixEasy
FixEasy
Assumburg Koeltechniek
Assumburg Koeltechniek
De Groot Verzekeringen
De Groot Verzekeringen