Jongerenwoningen Benesserlaan

20 juli, 2020 - Uitgeest
Onder de foto een toelichting en schetsen met betrekking tot de plannen die er liggen voor de bouw van jongerenwoningen op de locatie Benesserlaan in Uitgeest. Ook is een een reactieformulier bijgevoegd, waar u kunt reageren op de eerste schetsen en ideeën van het plan. U kunt uw reactie geven op bijvoorbeeld het gevelaanzicht, de positie(s) van de gebouwen, of een algemene reactie achterlaten. Dit kan tot 31 augustus 2020.
 
 
Schets Benesserlaan
Schets Benesserlaan
De gemeente benadrukt dat dit een schetsplan is! Mede afhankelijk van uw reacties en de verdere uitwerking zijn er aanpassingen mogelijk. Verder wil de gemeente nog graag benadrukken dat jongeren uit Uitgeest die als woningzoekende staan ingeschreven het eerste jaar voorrang krijgen.
Uiteraard worden de omwonenden en andere belanghebbenden bij de verdere planvorming betrokken. Op verzoek van enkele omwonenden is het informatiemoment verschoven tot na de vakantieperiode. Er is nu voor gekozen om de eerste schetsen / ideeën zo snel mogelijk openbaar te maken.
U vindt de toelichting, de schetsen en het reactieformulier op gemeentepagina van Uitgeest
  • presentatie (pdf, 2,19 MB) van de tijdelijke woningbouw voor jongeren op de Benesserlaan.
  • reactieformulier waarmee u kunt reageren op de eerste schetsen en ideeën van het plan. U kunt uw reactie geven op bijvoorbeeld het gevelaanzicht, de positie(s) van de gebouwen, of een algemene reactie achterlaten.

Na de zomerperiode wordt een bijeenkomst gepland waar een nadere toelichting wordt gegeven en waar wordt ingegaan op de resultaten van de ingevulde reactieformulieren. Zodra de datum van deze bijeenkomst bekend is, wordt dat bekend gemaakt op de website en op de gemeentepagina. Omwonenden worden ook per brief geïnformeerd. 

 

Bron: gemeente Uitgeest