Jeugd- en Jongerenraad Uitgeest en CDA samen in de strijd tegen woningnood in Uitgeest

22 september, 2019 - Uitgeest

Afgelopen voorjaar heeft de Jeugd- en Jongerenraad in Uitgeest een woningbehoefte onderzoek gehouden onder de Uitgeester jongeren van 17 tot 30 jaar. Hieruit bleek dat veel jonge inwoners graag in Uitgeest willen blijven wonen maar er geen woningen beschikbaar zijn voor deze specifieke doelgroep. 

In het kader van het onderzoek hebben de CDA’ ers  Jack Zwarthoed en Wim Rodenburg samen met de Jeugd- en Jongerenraad vijf mogelijke bouwlocaties binnen de gemeente geïnventariseerd, die zijn opgenomen in de resultaten van het onderzoek. 

 

 

Impressie van het bouwplan
Impressie van het bouwplan

Eén van de locaties is gelegen achter de tandartsengroepspraktijk aan de Benesserlaan.

Het CDA is hier voortvarend op ingesprongen en heeft een plan en schetsontwerp laten ontwikkelen voor de realisatie van 26 twee kamer appartementen voor jongeren. Het plan kan nog aangepast worden door er een aantal drie kamer appartementen in te realiseren, voor starters of ouderen die kleiner willen gaan wonen. Ook van woningbouwcoöperatie Kennemer Wonen zijn positieve reacties ontvangen op de plannen.

Wim Rodenburg (CDA): “Het CDA Uitgeest is verheugd dat het college van B&W deze locatie heeft aangewezen als reële mogelijkheid tot ontwikkeling op korte termijn. Wij zullen er ons hard voor maken dat er ook daadwerkelijk schot in komt. Jammer is wel, dat B&W de andere mogelijke locaties in de quick scan zo snel en gemakkelijk van de hand wijst. Gezien de beperkingen die de Provincie ons oplegt t.a.v. nieuwbouw zullen wij in Uitgeest optimaal gebruik moeten maken van mogelijkheden binnen de bebouwde kom die - zoals blijkt uit de inventarisatie  - er wel degelijk zijn. Waar een wil is, is een weg! Wij komen hier dan ook zeker nog op terug en gaan de strijd tegen de woningnood, graag aan.”