Vergadering Commisie Ruimtelijke Ordening

29 november, 2023 - Uitgeest

De commissievergadering begint dinsdag 5 december, om 20.00 uur in de raadzaal. U bent van harte welkom op de publieke tribune. Tevens wordt de vergadering live uitgezonden via uitgeest.notubiz.nl en in de regio via OSU TV op kanaal 43 van Ziggo en kanaal 1502 van KPN.

Voorlopige agenda

Datum: 5 december 2023

Aanvang: 20:00 uur

Griffier: Nathalie Meesters

Voorzitter: Peter Schouten

Wilt u inspreken bij een commissievergadering, meldt u zich dan uiterlijk op de dag van de vergadering voor 12.00 uur aan bij de griffie via griffie@uitgeest.nl.

Op de voorlopige agenda staan naast de standaard agendapunten onder meer de volgende agendapunten:

A-stukken ((ter voorbereiding op de raad):

-        Nota Bodembeheer deelnemende gemeenten Omgevingsdienst IJmond 2024-2034

-        Verordening gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit.

De meest actuele agenda is digitaal in te zien op de gemeentelijke website https://uitgeest.notubiz.nl.

 

 

 

Bron: Gemeente Uitgeest.