Raadsvergadering - 29 februari

26 februari, 2024 - Uitgeest

De Raadsvergadering op donderdag 29 februari aanstaande begint om 20.00 uur in de raadzaal. U bent van harte welkom op de publieke tribune. Tevens wordt de vergadering live uitgezonden via uitgeest. notubiz.nl en in de regio via OSU TV op kanaal 43 van Ziggo en Kanaal 1502 van KPN.

Foto: Anita Webbe
Foto: Anita Webbe

Inspreken is mogelijk voor onderwerpen die op de agenda staan. Om te kunnen inspreken, kan een inspreker zich tot 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de griffie melden via griffie@uitgeest.nl onder vermelding van naam, contactgegevens en het onderwerp waarover men wenst in te spreken.

Voorlopige agenda
Voorzitter: Sebastiaan Nieuwland
Griffier: Martine kool (plv.)

Op de voorlopige agenda staan naast de standaard agendapunten onder meer de volgende onderwerpen:
- Aanwijzing interim griffier
- Reglement van orde voor de gemeenteraad 2024
- Verordening op de raadscommissies Uitgeest 2024
- Financiële verordening Uitgeest 2024, Controleverordening 2024 en Controleprotocol 2023-2025
- Zienswijze Kadernota 2025 Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH
- Zienswijze Kadernota 2025 Gemeenschappelijke Regeling Cocensus
- Zienswijze Kadernota 2025 Gemeenschappelijke Regeling RAUM
- Zienswijze Kadernota 2025 Gemeenschappelijke Regeling VVI
- Zienswijze Kadernota 2025 Gemeenschappelijke Regeling Zaffier
- Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Cocensus i.v.m. gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen
- Gewijzigde gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord i.v.m. gewijzigde
- Wet gemeenschappelijke regelingen (BUCH en Zaffier)
- Routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed

De meest actuele agenda is digitaal in te zien op de gemeentelijke website https://uitgeest.notubiz.nl.