Willen wij schapen laten grazen of bouwen?

23 mei, 2020 - Uitgeest

* Ingezonden brief *

De heer Wim Rodenburg (CDA Uitgeest) antwoordt zelf in het NHD op deze door hem veel gebruikte stelling met het statement “we willen geen schapen maar bouwen”

 

Deze mening is ook niet zo gek als adviseur van A.C. Borst Bouw bv en tevens namens het CDA lid van de raadcommissie Ruimtelijke Ordening binnen Uitgeest. Met deze dubbelfunctie van bezoldigd adviseur van een lokaal bouwbedrijf en zitting in deze raadscommissie heeft hij de ideale positie om zijn doelstelling Geen schapen maar bouwen” te realiseren.

De beoogde bouwgrond het ” plantsoen Benesserlaan”

Zo komen we ook op de laatste plannen van de heer Rodenburg om het enige plantsoen in het westelijke deel van de wijk de Koog vol te bouwen. Lukte de centrumbebouwing hem niet, nu heeft hij zelfs de jeugd en jongerenraad JJR voor zijn karretje gespannen om zijn doelen “Geen schapen maar bouwen” toch te bereiken.

De JJR heeft in het voorjaar 2019 een enquête gehouden met als logische uitkomst dat veel jongeren graag in Uitgeest willen blijven wonen. Naar aanleiding van deze enquête stelden twee ervaren” dorpspolitici van het CDA - Jack Zwarthoed en Wim Rodenburg - voor om met twee JJR-leden door het dorp te fietsen. Tijdens deze fietstocht heeft het CDA mogelijke bouwlocaties aangewezen. Zo spant het CDA dus de JJR voor haar karretje. De woorden de JJR wijst de Benesserlaan aan’ zijn dus op zijn minst een sterke verdraaiing van de waarheid.

Er hoort te staan het CDA wijst de Benesserlaan aan. En zelfs dat is feitelijk onjuist het CDA uit monde van de JJR wees namelijk de Haverkamplaan/De Darse in nieuwbouwwijk De Waldijk aan, en pas als een van de laatste alternatieven, de locatie Benesserlaan. Opvallend is wel dat de heer Rodenburg de tekeningen van een nieuw te bouwen appartementencomplex voor de locatie Benesserlaan “zogenaamd voortvarend” al klaar had liggen en deze ook in de krant liet plaatsen. Niet echt toevallig natuurlijk als adviseur van een bouwbedrijf, wel op zijn minst zeer twijfelachtig ten aanzien van integriteit en de eerlijkheid naar de JJR.

Koert Meuldijk, buurtcommissie "Groen Benesserlaan"