Volg gratis de online Masterclasses Oer-IJ

18 mei, 2021 - Uitgeest
Foto: Marianne Jonker
Foto: Marianne Jonker

De Stichting Oer-IJ leidt gidsen op voor speciale excursies naar iconische plekken in het Oer-IJ gebied. Het gaat daarbij om zes locaties, die elk voor zich model staan voor een periode uit de ontstaansgeschiedenis van het Oer-IJ landschap.

Het onderdeel Masterclasses, met presentaties door deskundigen, verloopt online en kan daardoor via internet ook door niet deelnemers aan de Oer-IJ icoon-gidsencursus worden gevolgd. Het meekijken is gratis. Het maximaal aantal toehoorders bedraagt honderd. Tijdens de lezingen kunnen via de chatbox vragen worden gesteld. Hieronder een overzicht van het programma. 

Wie belangstelling heeft voor het virtueel bijwonen van de Masterclasses, meldt zich met de email aan via info@oerij.eu

Meer over de specifieke kenmerken van de icoonplekken is te vinden op de website oerij.eu .​ Klik hier om daar naar toe te gaan. De livestream is er steeds op donderdagavond en duurt anderhalf uur.  De digitale lezingen worden opgenomen en kunnen ook later worden teruggezien.

Het programma ziet er als volgt uit *:


20 mei: Romeinse Tijd (12 v. – 450): Rob van Eerden (Archeologisch adviseur provincie Noord-Holland) en Arjen Bosman (archeoloog,  expert krijgsgeschiedenis)

27 mei:  Algemene inleiding Erfgoed. Over archeologie, monumenten en historische geografie. Namen sprekers nog niet bekend. Binnenkort op de website oerij.eu .

03 juni: Vroege Middeleeuwen (450 v.Chr. tot 1050): Menno Dijkstra (veldarcheoloog Universiteit Amsterdam) en Anita van Breugel (architectuurhistorica en beleidsadviseur erfgoed).

10 juni: Nieuwe Tijd (1500 – 1850): Herman Kaptein ( historicus, oud docent geschiedenis Hogeschool Amsterdam en Arie Zonjee (bestuurslid Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest).

17 juni: Late Middeleeuwen (1050 – 1500): Nancy de Jong (stadsarcheoloog gemeente Alkmaar) en Martijn Mulder (voorzitter Stichting Historisch Egmond).

24 juni: Moderne Tijd (1850 tot heden): Rik de Visser (landschapsarchitect) en Kees van der Vaart (projectleider Staatsbosbeheer).

01 juli 2021:  Voorhistorie (tot 12 v.Chr.): Erik Cammeraat (hoofddocent UVA, kenner ontstaansgeschiedenis landschap). Peter Vos (geoloog bij TNO).

* Wijzigingen voorbehouden