Verkiezingen: wat, wie en hoe?

16 februari, 2023 - Uitgeest

Op woensdag 15 maart kunt u tussen 7:30 en 21:00 uur stemmen op:    

·        1. leden voor Provinciale Staten van Noord-Holland (provincienoordholland.nl).

·        2. het bestuur van het waterschap – in onze regio is dat Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (hhnk.nl).

foto: aangeleverd
foto: aangeleverd

De leden van Provinciale Staten bepalen zaken zoals:

·        Of en waar steden en dorpen kunnen uitbreiden.

·        Waar mogen bedrijventerreinen worden aangelegd.

·        Waar mogen spoorwegen, natuurgebieden, boerenbedrijven komen.

·        Zorgt voor het aanleggen en onderhouden van provinciale wegen, fietspaden en bruggen.

·        Controleert of milieuwetten worden nageleefd.

·        Gaat milieuverontreiniging tegen.

De Statenleden kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer.

Het waterschap is vooral belangrijk omdat:

·        Het werkt aan de bescherming van het land tegen het water.

·        Zorgt voor maatregelen tegen wateroverlast en watertekort.

·        Zorgt voor schoon en gezond oppervlaktewater en

·        Voor veilige (vaar)wegen.

 

Op wie kan ik stemmen?
U kunt gebruikmaken van een online stemhulp. Door keuzes te maken in de stellingen, krijgt u inzicht in welke partij het best bij uw ideeën en meningen past.
- www.noord-holland.mijnstem.nl voor de online provinciale stemhulp
- www.hhnk.nl/stemhulp voor de online stemhulp van het waterschap.

Wie mag stemmen?
Voor de Provinciale Staten mag u stemmen als u 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag én de  Nederlandse nationaliteit hebt.

Voor het waterschap mag u stemmen als u 18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag, de Nederlandse nationaliteit hebt, of die van een lidstaat van de Europese Unie hebt of die van een land buiten de EU plus een geldige verblijfstitel.

U krijgt van de gemeente een stempas als u hier op 30 januari jl stond ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Bent u na 30 januari verhuisd? Dan krijgt u uw stempas van uw vorige gemeente en moet u in die gemeente stemmen (of een kiezerspas aanvragen – zie hieronder).

Hoe moet ik stemmen?
Uiterlijk op 3 maart krijgt u de stempas met de post thuisbezorgd. De pas neemt u mee naar een stembureau in de gemeente, samen met uw identiteitsbewijs (ID). Uw ID mag niet langer dan 5 jaar zijn verlopen.

Waar kan ik stemmen?
De stembureaus in onze gemeente vindt u op www.uitgeest.nl/verkiezingen/ > button: Stembureaus.

Als ik niet zelf kan komen stemmen?
Machtigt u dan iemand om voor u te stemmen. Dat doet hij of zij tegelijkertijd met het uitbrengen van zijn eigen stem. U vult daarvoor de achterzijde van uw stempas in, of vult een speciaal formulier in, en stuurt dat op. Meer hierover leest u op www.uitgeest.nl/verkiezingen/ > button: Volmacht.

Als ik in een andere gemeente wil stemmen?
Dan kunt u uw stempas omruilen voor een kiezerspas of vooraf daar een formulier voor invullen en opsturen. Meer hierover leest u op www.uitgeest.nl/verkiezingen/ > button Kiezerspas.

 

Meer weten?
Volg de wekelijkse berichten op deze gemeentelijke pagina, of ga naar www.uitgeest.nl/verkiezingen/

 

Bron: Gemeente Uitgeest.