Tiny Half benoemd tot erelid van FC Uitgeest

24 november, 2023 - Uitgeest

Op woensdag 22 november tijdens de Algemene Leden Vergadering is Tiny Half benoemd tot erelid van de Fusie Club.

foto: aangeleverd
foto: aangeleverd

Tijdens de ALV sprak de waarnemend voorzitter Vincent van den Berg Tiny Half toe en memoreerde de diverse werkzaamheden die Tiny gedurende een periode van 60 jaar heeft gedaan voor de vereniging. Nog steeds is Tiny vrijwel elke dag aanwezig bij de vereniging.

De vereniging is dan ook bijzonder blij met zo’n vrijwilliger en daarom werd Tiny vanwege haar tomeloze inzet door het bestuur voorgedragen als erelid. De aanwezige leden gingen met een daverend applaus akkoord met deze benoeming.

Stefan Cnossen benoemd tot Lid van Verdienste

Op deze avond werd ook Stefan Cnossen benoemd als Lid van Verdienste. Stefan heeft ook veel werkzaamheden voor de vereniging gedaan. Op 1 juli heeft hij als secretaris en coördinator van de kleding afscheid genomen. Stefan begon als jeugdleider en al snel werd hij opgenomen in het jeugdbestuur. Daarnaast was hij betrokken bij de organisatie van de jeugdtoernooien en is ook nog bestuurslid commerciële zaken geweest. Stefan kon op deze avond niet aanwezig zijn, maar de vereniging was blij met zo’n vrijwilliger. Het bestuur en de aanwezige leden bedankte Stefan voor zijn vele inspanningen voor de vereniging.