D van der Sluijs van OP-NH “Bij ons staan de inwoners centraal”

7 maart, 2023 - Uitgeest

Vorig jaar heeft 40% van de Noord-Hollanders op een lokale partij gestemd bij de gemeenteraadsverkiezingen. Nu is het ook mogelijk om bij de provinciale staten verkiezing deze keer lokaal te stemmen. In Noord-Holland doen de lokale partijen mee doen onder de naam Onafhankelijke Politiek Noord-Holland (OP-NH).

Uitgeester Dannij van der Sluijs (r.) - Aangeleverde foto
Uitgeester Dannij van der Sluijs (r.) - Aangeleverde foto

Op de lijst van OP-NH staan volksvertegenwoordigers vanuit 15 verschillende gemeenten. Allemaal hebben ze al ervaring als raadsleden, statenleden en zelfs een lidmaatschap van de Eerste Kamer. Omdat ze veelal in de gemeenteraden van Noord-Holland zitten, weten we wat er speelt, waar kansen liggen, wat de problemen zijn, en waar de oplossing zit. Gewoon met gezond Boeren verstand en geen politiek gekonkel vanuit de partijtop in Den Haag. OP-NH is volledig autonoom.

 

Dannij van der Sluijs, nummer twee op de lijst van Onafhankelijke Politiek Noord-Holland (OP-NH, lijst 19), welke meedoet aan de verkiezingen voor Provinciale Staten op 15 maart, draait al een tijd mee in de politiek. Van der Sluijs is een voormalig Statenlid en Senator, nu is hij raadslid in de gemeente Uitgeest en weet uit ervaring dat lokale politiek grote raakvlakken heeft met de Provinciale Staten. Die kennis wil hij graag inzetten.

 

OP-NH heeft een breed programma, met daarin speciale aandacht voor de Boeren. Boeren moet je niet pesten maar helpen met innoveren. Vergeet niet dat de boeren sinds de negentiger jaren al de helft minder stikstof uitstoten. Van der Sluijs is van mening dat je de feiten wel helder moet hebben om een gelijkwaardige discussie met andere partijen te kunnen voeren.

Verder staat Schiphol nog op het programma, OP-NH is niet tegen Schiphol maar is wel van mening dat de geluidsoverlast in de omringende gemeenten minder moet worden. Dit geldt ook voor Tata Steel. Tata Steel hoeft niet weg, maar moet wel schoner worden. Het aantal kanker gevallen in de directe omgeving moet drastisch minder worden. Maar we moeten ook niet vergeten dat Tata een grote werkgever is voor de regio IJmond. Dat is en blijft een lastig dossier.

Andere belangrijke punten voor OP-NH zijn:

Þ   Armoede (energie) in Noord-Holland.

Þ   Data centra (energie en waterslurpers) inperken.

Þ   Leefbaarheid en veiligheid moet verbeterd worden.

Þ   Bereikbaarheid en mobiliteit in Noord-Holland verbeteren .

Þ   Wonen, voor jong en oud.

Þ   Meer cultuur, recreatie en toerisme.

Þ   Klimaat en adaptatie, moet realistisch, haalbaar en betaalbaar zijn.

Þ   Windturbines op zee (niet meer op het land) en 600mtr afstand behouden.

Þ   Help boeren met innoveren i.p.v. tegenwerken.

Þ   Stimuleren van duurzaam ondernemen.

Þ   Kom op voor onze vissers.

Þ   Opkomen voor onze ouderen, zelfstandig wonen zolang het   verantwoord is (door meer woonvormen zoals Hofjes met gemengde samenstelling jong en oud.

Þ   Gratis openbaar vervoer in daluren voor minima en 65plus.

Þ   Behoud van beschermd erfgoed.