Bestemmingsplan voormalig Erfgoedpark De Hoop

13 februari, 2019 - Nieuws

De gemeente Uitgeest heeft in nauwe samenspraak met het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer een bestemmingsplan opgesteld voor het voormalig Erfgoedpark De Hoop. Het ontwerp lag van 2 november t/m 14 december 2018 ter inzage. Het bestemmingsplan, dat iets is aangepast naar aanleiding van twee zienswijzen, wordt op 12 maart besproken in de commissie RO, en op 28 maart in de gemeenteraad.

 

 

Nieuw bestemmingsplan ligt klaar voor Erfgoedpark De Hoop (foto: Anita Webbe)
Nieuw bestemmingsplan ligt klaar voor Erfgoedpark De Hoop (foto: Anita Webbe)

Het huidige bestemmingsplan biedt momenteel te weinig gebruiksmogelijkheden voor initiatiefnemers om er een onderneming te kunnen beginnen. De gebouwen staan al jaren leeg en het terrein is met een hek afgesloten voor publiek. Het nieuwe bestemmingsplan biedt ruimere gebruiksmogelijkheden van de gebouwen waardoor duurzame ontwikkelingen op die plek mogelijk worden gemaakt. Het nieuwe bestemmingsplan biedt mooie kansen voor nieuwe ondernemers. 

 

Recreatie en andere voorzieningen

De hoofdbestemming van het gebied blijft recreatie en daarbij worden aanvullende functies toegestaan, zoals horeca, verblijfsmogelijkheden, maatschappelijke en educatieve voorzieningen en alles wat met cultuur en ontspanning te maken heeft.