Politieberichten van afgelopen week

26 juli, 2021 - Uitgeest
foto: Anita Webbe
foto: Anita Webbe

Controle snelheid Provincialeweg N203

Zowel op woensdagmiddag 21 juli als op zaterdagavond 24 juli zijn er snelheidscontroles uitgevoerd op de Provincialeweg N203. Er werden ruim 250 overtredingen geconstateerd, waarvan een bestuurder met maar liefst 168 km/u zijn personenauto bestuurde. Deze bestuurder zal zijn rijbewijs binnenkort moeten inleveren.

Op zondagavond is er een snelheidscontrole uitgevoerd op de Geesterweg en wel tussen de Prinses Beatrixlaan en de Castricummerweg. Hier werden ruim 50 overtredingen geconstateerd. 

 

Controle Uitgeestermeer

Op vrijdag 23 juli werden er controles uitgevoerd op het Uitgeestermeer. Er werden hier diverse personen gewaarschuwd en een tweetal personen werd genoteerd voor een te hoge snelheid en het niet hebben van een geldig vaarbewijs.

 

Rijden onder invloed op een bromfiets

Op de Geesterweg werd een jonge Uitgeester gecontroleerd op alcohol toen hij zijn bromfiets bestuurde. Het betrof hier een beginnende bestuurder. Voor een beginnende bestuurder geldt eigenlijk dat je helemaal geen alcoholhoudende drank mag drinken. Dat gold voor deze jongeman ook; Hij kreeg een bekeuring.

 

Verder begint het volgens wijkagent Pals "een rage te worden om met je mobiele telefoon in de hand te fietsen". Dit is gewoon verboden en je kunt hier een bekeuring voor krijgen. Om die rage tegen te gaan zal er dan ook strenger tegen worden opgetreden. Mobiel bellen op de fiets is sinds 1 juli 2019 strafbaar. De geldboete bedraagt 105 euro inclusief administratiekosten.