Over & Uitgeest 2022

18 juli, 2022 - Uitgeest

Op zaterdag 3 september van 13.00-17.00 uur presenteren bijna 40 organisaties, verenigingen en clubs zich tijdens OVER&UITgeest 2022. 

Archieffoto: Over&Uitgeest 2021
Archieffoto: Over&Uitgeest 2021

Dit jaar vindt het plaats op vier locaties met vier verschillende thema’s.  De fotoclub zal op alle locaties ‘Uitgeesters’ (voor degene die dat willen) in beeld brengen. Deze portretten zullen van 12 t/m 27 oktober geëxposeerd worden in de hal van het gemeentehuis.

Locatie 1: Scoutingterrein, Westergeest 39
Natuur en Milieu
Dierenambulance Kennemerland
Dorpsraad Uitgeest
DUEC
Groei & Bloei Midden Kennemerland
Hertenpark Uitgeest
Kanovereniging Uitgeest
Scouting Uitgeest
Stichting Alkmaardermeeromgeving
Volkstuinvereniging Aan de Dije

Locatie 2: Jeu de boule-de Meet, Castricummerweg 12/13 
Sport en Spel
Aikido Kennemerland
Buurtsportcoach Uitgeest, diverse sporten
CdP Boule Plaisir

Locatie 3: Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 5
Cultuur en Expressie
AFV Uitgeest
BeYouMusic
De Zwaan Cultureel
Nieuwe Muziekschool Uitgeest
No Excuse
Uitgeester Harmonie
Uit de Kleis getrokken
Toneelvereniging Vondel

Locatie 4: Gemeentehuisplein, Middelweg 28 
Ontmoeten en Delen
Blijer Uitgeest
De Bemiddelingskamer
De Heeren van Zorg
De Zonnebloem
Fort aan den Ham
Geesterheem
Humanitas IJmond
Humanitas Noord-Kennemerland, Home Start
Inova vluchtelingenhulp
Lees Lokaal Uitgeest
MaatjeZ Centrum voor mantelzorg
Meet en Eat Uitgeest
Omroep Stichting Uitgeest
Protestantse gemeente Uitgeest/Akersloot
SIG en STG
Sociaal Team Uitgeest
Speeltuin Kindervreugd
Stichting Uitgeester Senioren
Vereniging Oud Uitgeest
Vrijwilligers Informatie Punt Uitgeest
Zwembad de Zien

Bron: OVER & UITgeest