20 maart: twee verkiezingen op één dag

13 februari, 2019 - Gemeente

 

Op 20 maart kunt u uw stem uitbrengen voor de leden van de Provinciale Staten en van het algemeen bestuur van het waterschap, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier HHNK). U leest er alles over op de speciale pagina: www.uitgeest.nl/Verkiezingen2019 

 

 

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Wat doen PS en waterschap?
Wat doet de provincie Noord-Holland? Lees het op www.noord-holland.nl/
Wat doet het hoogheemraadschap HHNK? Lees het op www.hhnk.nl/
Op beide websites vindt u ook een hulp bij het kiezen: de Stemhulp of Kieswijzer. 

Mag ik stemmen?

U mag kiezen voor Provinciale Staten als u:

·     18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag;

·     op 4 februari 2019 in de gemeente Uitgeest stond ingeschreven;

·     de Nederlandse nationaliteit heeft.

 

U mag stemmen voor de Waterschapsverkiezing als u:

·     18 jaar of ouder bent op de verkiezingsdag;

·     op 4 februari 2019 in de gemeente Uitgeest stond ingeschreven;

o  de Nederlandse nationaliteit heeft, of

o  de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie heeft, of

o  de nationaliteit van een land buiten de EU heeft en een geldige verblijfstitel.

 

Ik wil in een andere gemeente stemmen - Regel dan een Kiezerspas 
U krijgt begin maart een stempas thuisgestuurd. Daarmee kunt u in een stembureau naar keuze in onze gemeente stemmen. Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan heeft u een kiezerspasnodig.

·     Met een kiezerspas voor de Provinciale Statenverkiezing kunt u stemmen binnen de provincie Noord-Holland.

·     Met een kiezerspas voor de Waterschapverkiezing kunt u stemmen binnen het grondgebied van waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

·     U vult het aanvraagformulier in. Dat kan nu al. Het formulier kunt u afhalen tijdens openingsuren bij de receptie van het gemeente óf downloaden op de webpagina www.uitgeest.nl/Verkiezingen2019 Zorg dat de gemeente het formulier 15 maart hebben ontvangen. U kunt het ingevulde formulier e-mailen naar verkiezingen@uitgeest.nlof per post sturen naar: Bureau Verkiezingen, Middelweg 28, 1910 AA Uitgeest.

·     Vanaf het moment dat u uw stempas in huis heeft (begin maart), kunt u met de stempas tijdens openingstijden langskomen bij de receptie van het gemeentehuis om uw stempas om te ruilen voor een kiezerspas. Dat kan tot dinsdag 19 maart, 12.00 uur.

Ik wil iemand anders voor mij laten stemmen; of ik wil voor iemand anders stemmen - Regel dan een Volmacht
Kunt u op de verkiezingsdag niet zelf komen stemmen? Laat dan een andere kiezer uw stem uitbrengen. Daarvoor is een volmacht nodig. Hieronder leest u hoe u dat kunt regelen.

Onderhandse volmacht: invullen op uw stempas

Voor zowel de Provinciale Statenverkiezing als de Waterschapsverkiezing kunt u iemand voor u laten stemmen die in uw eigen gemeente woont én kiesgerechtigd is. Dat heet onderhands machtigen. Daarvoor vult u het volmachtgedeelte in op achterkant van uw stempas en plaatst uw handtekening. Geef dan de stempas én een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de kiezer die voor u gaat stemmen.

Schriftelijke volmacht
Een schriftelijke volmacht vraagt u vooraf aan bij de receptie van de gemeente. U kunt het ook downloaden. Met de schriftelijke volmacht kunt u een kiezer uit een andere gemeente voor u laten stemmen als u bijvoorbeeld door vakantie uw stempas niet kunt omzetten in een onderhandse volmacht. U vult samen het formulier in en u levert het in bij de gemeente. Het formulier moeten wij uiterlijk 15 maart 2019 hebben ontvangen. De gemeente maakt daarna een volmachtbewijs en stuurt het op naar de kiezer die voor u gaat stemmen. U hoeft de andere kiezer geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven.
·          Voor de Provinciale Statenverkiezing kunt u alleen een schriftelijke volmacht geven aan een kiezer uit de provincie Noord-Holland. Voor de Waterschapverkiezing moet de gemachtigde in een gemeente binnen het grondgebied van waterschap Noord Holland Noorderkwartier wonen. Op het aanvraagformulier ziet u welke gemeenten hieronder vallen. 
·          De kiezer die voor u gaat stemmen, mag per verkiezing maximaal twee volmachten aannemen. Deze volmachtstemmen moet hij tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Bron: Gemeente Uitgeest