Verplicht energielabel C voor kantoren groter dan 100 m2

25 november, 2022 - Uitgeest

Per 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Gebouwen die niet aan deze verplichting voldoen mogen per 1 januari niet meer als kantoor gebruikt worden. U voldoet aan de energielabel C-verplichting wanneer uw pand aan de eisen van het label voldoet én u een geregistreerd label heeft. Bekijk of de verplichting voor uw kantoor geldt via www.odijmond.nl/energielabel-c.  

 

Quickscan energielabel (aangeleverde foto)
Quickscan energielabel (aangeleverde foto)

Wanneer uw kantoor (nog) niet aan energielabel C voldoet 

Wanneer uw kantoor (nog) niet aan energielabel C voldoet, is het nodig duurzame maatregelen te treffen. Zo kunt u de energiezuinigheid van uw pand verbeteren. Op www.rvo.nl vindt u informatie om in vier stappen tot energielabel C te komen. Huurt u het kantoor? Vraag de eigenaar of die op de hoogte is van de verplichting.  

 

Laat uw energielabel op tijd registreren 

Voldoet uw kantoor al aan energielabel C? Dan hoeft u alleen uw energielabel C te laten registreren door een EP-U gecertificeerde adviseur. Deze adviseur kunt u vinden via www.ep-online.nl. Let op: een registratie brengt kosten met zich mee.