Samenvatting Stichting BOB Uitgeest van de Reactienota RES december 2020

16 januari, 2021 - Uitgeest

De Reactienota Regionale Energie Strategie Noord Holland Noord is inmiddels gepubliceerd, het is een lijvig document met reacties van allerlei instanties. Om wat meer overzicht te krijgen in de RES status rond Uitgeest heeft de Stichting BOB onderstaande samenvatting gemaakt. De oorspronkelijke kaart van RES zoekgebieden met de nummers van de wind- en zonzoekgebieden rond Uitgeest is het uitgangspunt.

Bewerkte foto (Peter van der Weijden)
Bewerkte foto (Peter van der Weijden)

Stand van zaken voor Uitgeest volgens de RES Reactienota 

De samenvatting van de Stichting BOB op basis van interpretatie van de reacties: 

· Nr.16 zoekgebied zon/wind spoorlijn Castricum-Uitgeest( grondgebied Castricum) , de Gemeenteraad van Castricum volgt de leidraad van de natuurorganisaties Natuurmonumenten en Landschap Noord Holland, die hier geen zonneweides en windturbines willen hebben vanwege de vogelweidegebieden. Dit gebied valt hierdoor waarschijnlijk af. ProRail wil geen zonnepanelen op de spoorwegtaluds vanwege het risico op problemen/veiligheid. 

· Nr. 21 zoekgebied zon/wind “Heemstee” polder Castricum-Uitgeest, volgens BOB ligt dit gebied binnen de gemeentegrens van Castricum maar in de reactienota staat dat de Gemeenteraad Uitgeest dit gebied graag alleen als zon-zoekgebied wil aanmerken, het College van Uitgeest zal deze wens meenemen in de verdere uitwerking RES en laat dit gebied graag buiten beschouwing. De stichting Alkmaardermeeromgeving is geen voorstander van zon en wind in gebied nr.21 gezien de cultuurhistorische waarden, het is een oer-Hollands weidegebied met grote recreatieve waarde. 

· Nr. 17 zoekgebied zon/wind langs de A9, de Gemeenteraad Uitgeest wil langs de A9 alleen zoekgebieden voor zon. Het College van Uitgeest zal deze wens meenemen in de verdere uitwerking RES. Het liefst plaatst men zonnepanelen op geluidsschermen en op daken. Reactie Provincie: Men plaatst alleen panelen op bestaande geluidsschermen en wallen. Schermen worden geplaatst als er hinder is o.b.v. de wet Geluidshinder, er worden geen geluidsschermen geplaatst alleen om er zonnepanelen op te plaatsen dit is niet efficiënt/te duur. 

· Nr. 18 zoekgebied zon/wind langs de N203 Uitgeest-Krommenie, de Gemeenteraad Uitgeest wil langs de N203 alleen zoekgebieden voor zon. Het College van Uitgeest zal deze wens meenemen in de verdere uitwerking RES. Uitdaging is hier Unesco en de wereld erfgoed status van de Stelling van Amsterdam. 

· Nr.19 zoekgebied wind ten zuiden van het Uitgeestermeer, het College van Uitgeest wil geen windturbines bij De Woude en wil dit zoekgebied laten afvallen. Ook de stichting Alkmaardermeeromgeving is hier geen voorstander van. 

· Voorstel zonnepanelen op het slibdepot Uitgeestermeer (nieuw zoekgebied), er is meer onderzoek nodig omdat dit gebied valt onder het NNN gebied. 

· Voorstel zet i.p.v. molens bij Uitgeest molens in de Schermerpolder, een wens van de Gemeente Uitgeest en Natuurmonumenten. Reactie Gemeente Alkmaar: er komen geen windturbines in de Schermerpolder. 

· Advies netwerkbedrijven ( Liander, Stedin), cluster wind-en zongebieden zoveel mogelijk, dit is efficiënter dan losse molens en zonneparken. 

· Warmte uit water TEO,TEA, in principe geen RES, verdere aanpak en planning uit te werken door Gemeentes en Waterschappen. 

· Het totale aanbod van de regio NHN is 4,2 TWH. Het landelijke totaal doel is 35 TWH. Indien alle wensen in de regio Alkmaar gehonoreerd worden valt er 0,07 TWH af uit het aanbod, honorering alle wensen totale regio NHN is minus 0,9 TWH.

 

Volg ons

Uitgelicht

OSUradio.nl
OSUradio.nl
Dok-10 Bar & Kitchen
Dok-10 Bar & Kitchen
Enorm Siro
Enorm Siro
Jachthaven Uitgeest
Jachthaven Uitgeest
Café-Restaurant Klaas
Café-Restaurant Klaas
Lekker aan de Haven
Lekker aan de Haven
Size Up
Size Up
SMC IJmond - Uitgeest fysiotherapeutisch centrum
SMC IJmond - Uitgeest fysiotherapeutisch centrum
Wat gaan we doen?
Wat gaan we doen?
DNHBB
DNHBB
Hans Weeren
Hans Weeren
FixEasy
FixEasy
Assumburg Koeltechniek
Assumburg Koeltechniek
De Groot Verzekeringen
De Groot Verzekeringen