Realisatie dorpspark en nieuwe sportzaal in volle gang

12 augustus, 2022 - Uitgeest

Het college van burgemeester en wethouders is van start gegaan met de uitvoering van de afspraken die zijn gemaakt in het samenwerkingsakkoord Uitgeest 2022-2026. 

Foto: Marianne Jonker.
Foto: Marianne Jonker.

Door de realisatie van een dorpspark en een nieuwe sportzaal tussen de Geesterweg, Castricummerweg en de Populierenlaan in, krijgt Uitgeest een kwaliteitsimpuls met een gevarieerd aanbod aan sport- en beweegvoorzieningen. Daarnaast ontstaat door de sloop van de verouderde sportzaal De Meet ruimte voor woningbouwontwikkeling.

Bouw nieuwe sportzaal

Op 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad de locatie aangewezen (naast de Castricummerweg) voor de bouw van een nieuwe sportzaal ter vervanging van de verouderde sportzaal De Meet. Voor de bouw op deze locatie wordt een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, dat na de zomervakantie aan de commissie Ruimtelijke Ordening en uiteindelijk aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het ontwerpbestemmingsplan komt ook ter inzage te liggen voor de inwoners. Ondertussen wordt in samenwerking met de huidige gebruikers van De Meet, IJsclub Uitgeest, het onderwijs en Slangen + Koenis Architecten, gewerkt aan het ontwerp van de nieuwe sportzaal. Volgens de huidige planning wordt de nieuwe sportzaal in 2024 opgeleverd.

Realisatie dorpspark met schaatsvoorziening

Het college vindt het belangrijk dat het gebied naast de nieuwe sportzaal (richting de Populierenlaan) een groene uitstraling krijgt als groene long in het dorp, multifunctioneel wordt ingericht en het hele jaar door gebruikt kan worden. Er komt ruimte voor verschillende sporten, zoals groepstrainingen en outdoor fitness. Ook is er plaats voor evenementen zoals de attractiekermis, die dit jaar voor het eerst succesvol op dit terrein stond. Voor de ijsclub blijft er ruimte voor een onverharde baan van circa 250 meter, inclusief binnenterrein. Het is van belang dat in ieder geval de jeugd hier kan blijven schaatsen.
Wethouder René Oud: ‘We zijn blij en trots op de huidige ontwikkelingsplannen en de stappen die we gaan zetten. Onze gemeente behoudt haar groene long. Door de nieuwe sportzaal en de inrichting van het toekomstige dorpspark zorgen we voor een veelzijdige plek voor jong en oud.’

Door de aanpassingen in het ruimtelijk gebruik, is de huidige huurovereenkomst met IJsclub Uitgeest opgezegd. Samen met IJsclub Uitgeest wil de gemeente voor de aankomende winterperiode afspraken maken over het gebruik, zodat schaatsen mogelijk blijft. Het college gaat het plan over het dorpspark verder uitwerken en legt dit medio 2023 aan de gemeenteraad voor. Met IJsclub Uitgeest wordt samen toegewerkt naar een nieuwe toekomstbestendige huurrelatie.