Krijgt Uitgeest ooit nog een replica van molen De Otter, of….?

17 juli, 2020 - Uitgeest

De wens en de hoop dat de oudste houtzaagmolen van Nederland 'De Otter' naar erfgoedpark De Hoop verhuist is van de baan. Deze molen, ingesloten in Amsterdam, blijft daar staan. De molen kreeg in 2019 een opknapbeurt en nu worden de omliggende droogloodsen onder handen genomen. In Uitgeest ligt de fundering voor een (replica van de) molen er intussen 'hoop'vol bij...

De fundering voor (een replica van) houtzaagmolen 'De Otter' ligt er HOOPvol bij (foto: Anita Webbe)
De fundering voor (een replica van) houtzaagmolen 'De Otter' ligt er HOOPvol bij (foto: Anita Webbe)

In het oorspronkelijke plan voor het erfgoedpark De Hoop werd voorzien in de bouw van een replica van houtzaagmolen 'De Hoop'. De laatste jaren heeft dit plan plaats gemaakt voor de wens om houtzaagmolen 'De Otter', gelegen aan de Kostverlorenvaart in Amsterdam Westerpark, naar dit erfgoedpark te verplaatsen. De Otter is ondanks alle pogingen die de eigenaar daartegen heeft ondernomen geheel ingesloten geraakt door hoogbouw in de zeer nabije omgeving en kan door gebrek aan goede wind niet meer normaal als houtzaagmolen functioneren. In 2008 werd de molen stilgezet. Verplaatsing werd tegengehouden door het stadsdeel Amsterdam Westerpark.

Over de toekomst van 'De Otter' werd uiteindelijk beslist door de Raad van State: De Otter blijft toch in Amsterdam. Jammer voor Uitgeest. Op www.at5.nl lezen we dat de droogloodsen naast de 17-eeuwse houtzaagmolen momenteel gedemonteerd en opgeslagen worden. Vervolgens zal de kademuur waarop de loodsen staan worden hersteld.

Ons erfgoedpark De Hoop was er in ieder geval klaar voor om 'De Otter' te ontvangen en omstandigheden te bieden die voor een houtzaagmolen ideaal zijn. De fundering (zie foto) ligt er momenteel ietwat verwachtingsvol bij.

Nog altijd staat op een van de informatieborden op het park veelbelovend te lezen: "Mocht de Raad van State het stadsdeel Amsterdam Westerpark in het gelijk stellen dan zal alsnog tot de bouw van een replica worden overgegaan." En ook: "Helaas zou dan de oudste (1631) nog overgebleven paltrokmolen van Nederland tot verval gedoemd zijn..." dit valt nog maar te bezien, aangezien de houtzaagmolen in de herfst van 2019 geheel werd opgeknapt door Stadherstel Amsterdam. En nu worden de aangrenzende droogloodsen dus ook gerestaureerd. Ook al pronkt de houtzaagmolen niet op 'ons' erfgoedpark De Hoop, er is toch hoop voor De Otter.... Gelukkig maar!

Bron: at5.nl

Volg ons

Uitgelicht

OSUradio.nl
OSUradio.nl
Dok-10 Bar & Kitchen
Dok-10 Bar & Kitchen
Enorm Siro
Enorm Siro
Jachthaven Uitgeest
Jachthaven Uitgeest
Café-Restaurant Klaas
Café-Restaurant Klaas
Lekker aan de Haven
Lekker aan de Haven
Size Up
Size Up
SMC IJmond - Uitgeest fysiotherapeutisch centrum
SMC IJmond - Uitgeest fysiotherapeutisch centrum
Wat gaan we doen?
Wat gaan we doen?
DNHBB
DNHBB
Hans Weeren
Hans Weeren
Assumburg Koeltechniek
Assumburg Koeltechniek
De Groot Verzekeringen
De Groot Verzekeringen