Gemeente Uitgeest voorbereid op de periodes van gladheid

22 november, 2022 - Uitgeest

De temperatuur is er nog niet naar, maar het kan ineens koud worden en gaan vriezen. In de periode van half november tot begin april staan wij paraat om bij verwachte gladheid zout te gaan strooien.

Foto: Marianne Jonker. (Provincie zoutdepot, Uitgeest)
Foto: Marianne Jonker. (Provincie zoutdepot, Uitgeest)

Waar strooien we?
Onze gemeente houdt bij sneeuwval en gladheid (dagelijks) veel kilometers weg en de hoofdfietsroutes voor het verkeer begaanbaar. Wij strooien op de hoofdwegen, op een aantal toegangswegen tot de woonwijken en op de industrieterreinen. Ook op de daarbij horende fietspaden strooien wij, zoals de verbindingsfietspaden naar buurgemeenten.

De strooiroutes zijn zo gekozen dat iedere inwoner binnen een straal van ongeveer 500 meter een begaanbare weg of fietspad kan bereiken. Helaas is het onmogelijk - gezien onze middelen en tijd - om alle wegen en fietspaden in het dorp te bewerken.

Daarnaast strooien onze medewerkers met de hand op speciale plekken, zoals kruispunten, bij bruggetjes, openbare gebouwen en verzorgingstehuizen. Dit gebeurt overdag op werkdagen.

Rood-witte paaltjes op strooiroutes tijdelijk verwijderd
Om ervoor te zorgen dat de strooiwagens op de hoofdfietsroutes kunnen komen, verwijderen wij eind november de rood-witte paaltjes die op sommige fietspaden in het wegdek staan. Ze worden begin april weer teruggeplaatst.

Meer informatie
Meer weten over ons strooibeleid? Ga naar www.uitgeest.nl/gladheid.

Gemeente Uitgeest.