Eendenkooi wordt monument

14 juli, 2020 - Uitgeest

De Eendenkooi Van der Eng is aangewezen als gemeentelijk monument  [reportage: OSU/RTV] 

De eendenkooi vormt een waardevol stukje erfgoed en heeft bijzondere natuur- en landschapswaarden. Om de kooi voor de toekomst te behouden en planologische bescherming te bieden heeft het college van B&W op 14 juli 2020 besloten om de kooi als gemeentelijk monument aan te wijzen. In september besluit de gemeenteraad of de eendenkooi wordt overgedragen aan Landschap Noord-Holland.


Foto: Marianne Jonker. (Eendenkooi, v.d. Eng Uitgeest)
Foto: Marianne Jonker. (Eendenkooi, v.d. Eng Uitgeest)

Eendenkooi bestaat 400 jaar

De Eendenkooi Van der Eng is een van de oudste nog in werking zijnde eendenkooien van Nederland. In 2020 bestaat de eendenkooi 400 jaar. “Het is een uitgelezen kans om dit jubileum te vieren met de aanwijzing van de eendenkooi als gemeentelijk monument en tevens de overdracht van eigendom plaats te laten vinden van de gemeente naar Landschap Noord-Holland”, aldus wethouder Cecilia van Weel-Niesten. Op verzoek van de gemeente verzorgt Landschap Noord-Holland het beheer en onderhoud van de kooi. Onder leiding van de kooiker wordt het meeste werk verzet door een groep enthousiaste vrijwilligers.

 Naamgeving van de kooi

De naam van de eendenkooi komt van Dirk van der Eng. Hij was boswachter bij Landschap Noord-Holland en vanuit die rol al jaren bij de kooi betrokken. Hij heeft als kooiker samen met een aantal vrijwilligers in 1983 de kooi gerenoveerd. Deze was ernstig in verval. Van der Eng is vervolgens formeel aangesteld als kooiker, maar kwam plotseling te overlijden. De kooi is naar hem vernoemd.

 Rust in de kooi door afpalingskring

De rust in de kooi wordt mede verzekerd door het bestaan van de zogenaamde afpalingskring. Bij kooien waarop dit afpalingsrecht rust, mogen binnen een zekere omtrek geen handelingen worden verricht waardoor de eenden binnen de afpalingskring kunnen worden verstoord of verjaagd. In 2019 zijn deafpalingsborden rond de kooi vernieuwd.

 

Volg ons

Uitgelicht

OSUradio.nl
OSUradio.nl
Dok-10 Bar & Kitchen
Dok-10 Bar & Kitchen
Enorm Siro
Enorm Siro
Jachthaven Uitgeest
Jachthaven Uitgeest
Café-Restaurant Klaas
Café-Restaurant Klaas
Lekker aan de Haven
Lekker aan de Haven
Size Up
Size Up
SMC IJmond - Uitgeest fysiotherapeutisch centrum
SMC IJmond - Uitgeest fysiotherapeutisch centrum
Wat gaan we doen?
Wat gaan we doen?
DNHBB
DNHBB
Hans Weeren
Hans Weeren
Assumburg Koeltechniek
Assumburg Koeltechniek
De Groot Verzekeringen
De Groot Verzekeringen