Commissievergadering RO

30 november, 2022 - Uitgeest

De commissievergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal. U bent van harte welkom op de publieke tribune. Tevens wordt de vergadering live uitgezonden via uitgeest.notubiz.nl en in de regio via OSU TV op kanaal 43 van Ziggo en kanaal 1502 van KPN.

Foto: Marianne Jonker.
Foto: Marianne Jonker.

Agenda

Datum: 6 december 2022

Aanvang: 20:00

Voorzitter: Bert Weijers

Griffier: Nathalie Meesters

Wilt u inspreken bij een commissievergadering, meldt u zich dan voor 6 december 12.00 uur aan bij de griffie via griffie@uitgeest.nl of telefoonnummer 088 909 79 45.

Met onder andere de volgende agendapunten:

Beeldvormend:

-        Presentatie fietsbeleidsplan

A-stukken (ter voorbereiding op de raad):

-        Vier water gerelateerde verordeningen

-        Realisatie (ver)nieuwbouw kindcentrum Binnenmeer

-        Ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark Koogdijk

B-stuk (zienswijze commissie):

-        Ontwerpbestemmingsplan Benesserhof

De voorlopige agenda vindt u terug op de gemeentelijke website op https://uitgeest.notubiz.nl.