Winst- en verliesrekening rond metropoolsprookjes is hard nodig

22 juni, 2021 - Regio
Archieffoto: Anita Webbe
Archieffoto: Anita Webbe

* Ingezonden brief *

Met het onderwerp op de raadsagenda van 24 juni lijkt het hoog tijd om alle vaagheden en mist rond een Metropoolregio A'dam 2.0 te doorbreken. 

Daarbij kan een kritische 'winst en verliesrekening' helpen. Want in de naderende MRA 2.0 constructie wil Amsterdam een jaarlijkse bijdrage per inwoner plus 1% van de jaarbegroting voor het MRA-investeringsfonds plus ca. 1 FTE aan ambtelijke inzet per gemeente (!) t.b.v. het MRA-bureau op de Zuid As incasseren. Regio breed zijn dat ettelijke miljoenen per jaar! 

Daar krijgen Uitgeest, BUCH en Deelregio als 'winst' het volgende voor terug:

1. Een straks volledig vol gevlogen en 'super preferente' Polderbaan 2.0 na afwaardering van secundaire banen bij de Zuid-As.

2. Grote extra vervuiling, lawaai, onveiligheid plus aantasting van het Natura 2000 kustgebied door stikstofemissies Polderbaan 2.0.

3. Extra woningnood door de verdringing van middeninkomens uit Amsterdam onder invloed van buitenlandse investeerders aldaar.

Terwijl de financiële situatie bij de BUCH en regiogemeenten al zeer nijpend is, blijven veel politieke partijen maar geloven in de vage sprookjes van de burgemeester van Amsterdam en de Provinciecommissarissen in Noord-Holland en Flevoland. Sprookjes over hun 'Poly-centrische Metropool' MRA 2.0 met daar achter de 'Holland Metropool' van de Schiphol Group met CEO Benschop als regisseur. Een wel heel doorzichtige poging om een volstrekt onnodige, extra bestuurslaag op te tuigen ten koste van de bevolking. 

Alle reden dus om tijdig met een concrete winst- en verliesrekening te komen en het bestaande, democratische bestel hiertegen te beschermen.

Kennisnetwerk IMPACT,
J. de Jong