Vitale kernen in een gezonde regio

19 januari, 2022 - Regio

* Ingezonden brief*

Met ruimtelijke ordening terug op de politieke agenda en toenemende problematiek in grootstedelijke gebieden is een bezinning op de positie van gemeenten binnen onze Regio Alkmaar hard nodig. 

 

Schiphol en MRA 2.0 zijn de grootste bedreigingen (foto: Marianne Jonker)
Schiphol en MRA 2.0 zijn de grootste bedreigingen (foto: Marianne Jonker)

De Omgevingswet verplicht tot toekomstvisies waar colleges aan zijn gehouden met als interessant voorbeeld Uitgeest: via burgerparticipatie kwam een toekomstbeeld tot stand dat neerkomt op: 'een Vitale kern in een gezonde regio'. Door tijdige afstemming met Omgevingsvisies van de overige BUCH- en overige gemeenten van onze regio Alkmaar kan dit streven worden doorgezet en de identiteit en zelfstandigheid van vitale kernen worden gewaarborgd. Dat dit niet vanzelfsprekend is, blijkt uit het volgende.

Toekomstbeeld 'Holland Metropool' van Schiphol is volledig achterhaald

Groot-Amsterdam volgt een gevaarlijke koers vanwege pogingen om de achterhaalde Toekomstvisie 2050 van Schiphol voor een 'Holland Metropool' klakkeloos te volgen. Via een vernieuwde Metropoolregio - gekoppeld aan een Transport Autoriteit - met bureau op de Zuid As wordt grootschalige verstedelijking  doorgedrukt. Dat dit grote bedreigingen met zich meebrengt voor met name onze regio Alkmaar en zeker ook Uitgeest blijkt uit het volgende:

Ø De burgemeester van Amsterdam is zowel voorzitter van deze MRA 2.0 als van de 'Economische Raad Amsterdam'. Zij steunt namens deze organisaties het Manifest van VNO/NCM/MKB over het vestigingsklimaat, waarin wordt opgeroepen om uit de Omgevingswet paragrafen leefomgeving zoals 'cumulatie van geluidhinder' te schrappen. Dit om Schiphol ruim baan te blijven geven bij een opzet waarbij sprookjes over hinderbeperking worden rondgestrooid en zoete broodjes worden gebakken binnen het ambtelijk en bestuurlijk circuit.

Ø Bij renovatie van de Polderbaan blijkt al – zonder besluitvorming! - een z.g. 'Next-Gen' hoogfrequent vliegsysteem te zijn geplaatst. 

 

Ø Bij de luchtruimherziening worden Polderbaan en Kaagbaan HYPERPREFERENT. Dit betekent straks tot elke 70 seconden laag aanvliegen via vaste route (herriegoten) naar de Polderbaan.

 

Ø Men lijkt bereid om het gehele Natura 2000 Kustgebied en Bijzonder Provinciaal Landschap in de regio op te offeren aan 'Next-Gen'/ Schiphol en het volledig achterhaalde model van de 'Holland Metropool.

 

Met het oog op de lokale verkiezingen van maart 2022 lijkt het verstandig goed te kijken naar de

standpuntbepaling van deelnemende partijen: politici die staan voor de  toekomstvisie 'Vitale kernen in een

gezonde Regio' tegenover aanhangers van het achterhaalde – door Schiphol gedicteerde – model van

een 'Holland Metropool'.

 

J. de Jong, Kernlid WTL/coördinator Kennisnetwerk IMPACT 

(zie: www.toekomstluchtvaart.nl )

 

Volg ons

Uitgelicht

In4Hair
In4Hair
OSUradio.nl
OSUradio.nl
Eetcafé Klaas
Eetcafé Klaas
IJmond Nieuws
IJmond Nieuws
Size Up
Size Up
SMC IJmond - Uitgeest fysiotherapeutisch centrum
SMC IJmond - Uitgeest fysiotherapeutisch centrum
Piet Putter Aannemers- en bouwbedrijf
Piet Putter Aannemers- en bouwbedrijf
Bootschappen Watersport
Bootschappen Watersport
Wat gaan we doen?
Wat gaan we doen?
DNHBB
DNHBB
FixEasy
FixEasy
DUEC
DUEC
Assumburg Koeltechniek
Assumburg Koeltechniek
De Groot Verzekeringen
De Groot Verzekeringen