Vergadering Commissie Samenlevingszaken / Algemene Zaken en Financiën (SAZ)

1 oktober, 2022 - Uitgeest

De commissievergadering op 6 oktober begint om 20.00 uur in de raadzaal.

Griffier: Nathalie Meesters
Voorzitter: Bert Weijers

Foto: Marianne Jonker.
Foto: Marianne Jonker.

U bent van harte welkom op de publieke tribune. Tevens wordt de vergadering live uitgezonden via uitgeest.notubiz.nl en in de regio via OSU TV op kanaal 43 van Ziggo en kanaal 1502 van KPN.

Wilt u inspreken bij een commissievergadering, meldt u zich dan aan bij de griffie via griffie@uitgeest.nl of telefoonnummer 088 909 79 45.

Op de agenda staan onder andere de volgende agendapunten:

·        Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen

·        Participatiebeleid

·        MRA meerjarenbegroting 2021-2024

De volledige agenda kunt u terugvinden op https://uitgeest.notubiz.nl

Bron: Gemeente Uitgeest.