Update fraude onderzoek

8 juli, 2020 - BUCH

Update fraude onderzoek, onder foto de brief die gestuurd is aan de BUCH colleges en gemeenteraden.
Onderwerp: Stand van zaken vermoeden van fraude

Foto: Marianne Jonker.
Foto: Marianne Jonker.

Geachte colleges en gemeenteraden,
Op 5 juni hebben wij u geïnformeerd over een vermoeden van fraude met facturen in de bedrijfsvoering van Werkorganisatie BUCH.
We hebben u geschreven, dat er aangifte tegen partijen is gedaan en dat Werkorganisatie BUCH juridische stappen neemt.
Ondertussen hebben wij de volgende stappen genomen. Wij hebben ten aanzien van vier partijen beslag gelegd. De dagvaarding tegen deze vier partijen is in concept klaar en wordt binnen nu en twee weken verzonden.
Tegen de betrokken medewerker van Werkorganisatie BUCH hebben we rechtspositionele maatregelen getroffen. Deze medewerker heeft aangekondigd daartegen juridische maatregelen te nemen.
Inhoudelijk kunnen wij in het belang van de zaak op dit moment nog geen verdere mededelingen doen.
Zodra daarin verandering komt, hoort u dat van ons. 

In de  LINK het eerder gepubliceerde artikel Fraude onderzoek