Cyclomedia maakt foto’s in gemeente Uitgeest

1 oktober, 2022 - Uitgeest

Van begin november tot eind december zullen er 360o panoramafoto’s worden gemaakt door Cyclomedia. Cyclomedia Technology B.V. is gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. 

Foto: Marianne Jonker.
Foto: Marianne Jonker.

Met speciale camera-auto’s maakt Cyclomedia 360o panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Ook in Uitgeest worden straatfoto’s gemaakt. Deze foto’s bevatten mogelijk persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten en kentekens van auto’s, waarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is.

Cyclomedia vindt het belangrijk persoonsgegevens op de juiste manier te verwerken. Voordat Cyclomedia de opnamen beschikbaar stelt aan haar klanten, worden herkenbare personen en kentekens van auto’s onherkenbaar gemaakt (‘geblurd’). De geblurde opnamen worden door Cyclomedia bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan de doelen van de verwerking en de contractuele verplichtingen met haar klanten. Er is een Functionaris Gegevensbescherming ingezet om toezicht te houden op de naleving van de AVG.

Contact met Cyclomedia

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Cyclomedia via privacy@cyclomedia.com. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bron: Gemeente Uitgeest.