Bibliotheeklocatie klaar voor woningbouw

26 november, 2021 - Uitgeest

College Uitgeest verleent omgevingsvergunning

 

Het is zover: de gemeenteraad van Uitgeest heeft het bestemmingsplan Bibliotheeklocatie vastgesteld. Het college heeft vervolgens de omgevingsvergunning verleend. 

Dit betekent dat er gestart kan worden met het eerste woningbouwplan in het dorpshart. Goed nieuws, voor alle Uitgeesters die op zoek zijn naar een woning.  

De bouw staat gepland in de zomer van 2022. Zo gaat het eruit zien! (aangeleverde schets).
De bouw staat gepland in de zomer van 2022. Zo gaat het eruit zien! (aangeleverde schets).

Eerder op 30 januari 2020 stelde de raad in de gebiedsvisie Centrumplan de uitgangspunten en kaders voor de herontwikkeling van het centrumgebied vast. Het bouwplan past binnen de vastgestelde uitgangspunten.

 

Bijdrage aan woningbouwbehoefte

Het college en verantwoordelijke wethouder Jelle Brouwer zijn blij met deze besluiten: “Hier hebben veel betrokkenen op gewacht: het bouwplan kan uitgevoerd worden. Dit plan voorziet in 47 appartementen en levert daarmee een bijdrage aan de grote vraag naar huur- en koopwoningen in Uitgeest.” 

 

Start bouw 

Naar verwachting start de bouw in juli 2022. Deze planning is onder voorbehoud. Eventuele beroepsprocedures moeten worden afgewacht. Het projectteam is alweer volop bezig om de volgende woningbouwlocaties naar een uitvoering te brengen. Er staat de komende jaren veel te gebeuren in het dorpshart; wegen worden vernieuwd, kabels en leidingen worden omgelegd, woningen worden gebouwd, rotondes worden aangelegd en er gaat een nieuwe sportzaal gebouwd worden. Hiervoor is een integrale planning opgesteld. Inwoners worden stap voor stap via participatietrajecten bij de plannen betrokken en met bewonersbrieven, mailings, nieuwsbrieven en updates op de website van de gemeente geïnformeerd.  

Bron: gemeente Uitgeest

Volg ons

Uitgelicht

In4Hair
In4Hair
OSUradio.nl
OSUradio.nl
Eetcafé Klaas
Eetcafé Klaas
IJmond Nieuws
IJmond Nieuws
Size Up
Size Up
SMC IJmond - Uitgeest fysiotherapeutisch centrum
SMC IJmond - Uitgeest fysiotherapeutisch centrum
Piet Putter Aannemers- en bouwbedrijf
Piet Putter Aannemers- en bouwbedrijf
Bootschappen Watersport
Bootschappen Watersport
Wat gaan we doen?
Wat gaan we doen?
DNHBB
DNHBB
FixEasy
FixEasy
DUEC
DUEC
Assumburg Koeltechniek
Assumburg Koeltechniek
De Groot Verzekeringen
De Groot Verzekeringen